עמוד:50

. 11 סרטטו במשטח התוכנה את המעגל המתואר באיור ס 11 , . 12 הריצו את המעגל . הזיזו את הסמן אל הצלמית ( A ) ואז הקישו על מקש שמאל של העכבר , כך שיתקבל עקום היענות . . 13 העתיקו את עקום ההיענות לדוח הניסוי . . 14 שימו לב , ציר Y-n אינו נתון ביחידות לוגריתמיות , כלומר AB-2 כד להפוך את ציר Y-n ללוגריתמי , הביאו את הסמן אל מעל הצלמית , | t | המופיעה בחלקו השמאלי העליון של הגרף , והקישו על מקש שמאל של העכבר . בחלון שייפתח שנו את המאפיינים הנדרשים כמתואר באיור . 1 . 18 את הסימן @ המופיע במעגל תקבלו תוך כדי הרצת המעגל , כפי שיוסבר בהמשך . איור 1 . 17 מעגל הניסוי המאפשר קבלה אוטומטית של עקום היענות איור 1 . 16 שינוי מאפייני הניתוח של עקום ההיענות

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר