עמוד:49

בחירה Analyses Setup- ! תביא לפתיחת חלון . בחלון זה סמנו V בשני ריבועי סימון , כמתואר באיור . 1 . 15 בחרו באפשרות , AC ובחלון שייפתח הגדירו את תדרי ההתחלה והסיום של בדיקת הגבר המתח , ואת מספר הבדיקות שיבוצעו כפונקציה של התדר . שנו את מאפייני הניתוח של המערכת , AC Analysis Setup בהתאם למתואר באיור . 1 . 16 אייר 1 . 15 החלון Analyses Setup איור 1 . 14 בחירה Analyses Setup- n לשינוי מאפייני ההרצה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר