עמוד:44

בתדרי חצי-הספק , ההספק יורד לחצי מההספק המרבי האפשרי במוצא המגבר . ההנחה היא שהמגבר פועל ביעילות בין תדרי חצי ההספק . רשות : דוגמה 1-6 הסבירו מדוע ירידה של הגבר המתח 3 dff-j מערכו המרבי שקולה לירידה של לחצי מההספק המרבי במוצא המגבר . פתרון נשתמש בסימוני המתחים המופיעים באיור 1 . 5 ונרשום ביטוי המתאר את הגבר המתח ב < 18- עבור ההגבר המרבי -יע , A vm ( dB ) = 201 og . ^ כאשר v הוא מתח המוצא המרבי TO המגבר , המתקבל בתחום תדרים מסוים , ו- עהוא מתח המבוא של המגבר . נרשום ^ ביטוי נוסף המתאר את הגבר המתח בשני התדרים שבהם קיימת ירידה בהגבר בשיעור של 3 dB A 3 CB ( dB ) = 201 og ^^ in v v ההפרש dB-j בין שני הגברים אלה הוא , 3 כלומר . 3 = 201 og ° - 20 log ° 3 dB על-פי כללי הלוגריתמים , אפשר להציג הפרש לוגריתמים כלוגריתמוס של מנה , לדוגמה : b log " -log 6 = log— אם נשתמש בהיפוך של כלל זה עבור הפרש הלוגריתמים של הגברי המתח , נקבל ו נחשב את היחס בין מתח המוצא המרבי , , v ובין המתח לאחר שההגבר יורד . 3 dff-j Om

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר