עמוד:42

דוגמה 1-5 באיור 1 . 7 נתון עקום היענות של מגבר שהגבר המתח שלו מוצג בגרף חצי לוגריתמי . גרף חצי לוגריתמי , כאמור , הוא גרף שרק ציר אחד שלו נתון בסקלה לוגריתמית . הציר השני הוא לינארי . שימו לב , יש לרשום על-גבי ציר התדר את ערכיו ולא את ערכי הלוגריתמוס שלו . א . חשבו את תחום התדרים שבו ההגבר המרבי הוא קבוע . ב . חשבו את הגבר המתח dB-n ואת הגבר המתח ללא יחידות בתחום שבו ההגבר הוא קבוע . פתרון א . התחום שבו ההגבר הוא קבוע נע בין 80 Hz ל- . 1 80 kHz ב . הגבר המתח dff-j הוא . Av = 21 . 5 dB כדי למצוא את הגבר המתח ללא יחידות נשתמש בהגדרה של הגבר המתח ב < 13- כפי שהיא מופיעה במשוואה ( 1-10 ) ונמצא את ההגבר : איור 1 . 7 עקום ההיענות של מגבר

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר