עמוד:40

שימוש ביחידות dB לתיאור הגבר אפשר להשתמש ביחידת dB-n לתיאור הגבר . להלן המשוואה המגדירה את יחידת dB-n לתיאור של הגבר הספק : - AP ( dB ) ההגבר בדציבלים דוגמה 1-3 הספק המבוא של מגבר הוא 30 mW והספק המוצא שלו הוא . 0 . 5 w מהו הגבר המגבר ? מהו הגבר המגבר ב ?< 18- פתרון הגבר המגבר מחושב לפי משוואה : ( 1-5 ) ההגבר ב60- יחושב על-פי משוואה : ( 1-9 ) הגבר המתח dB-3 יחושב על-פי משוואה : ( 1-10 ) באופן דומה מחשבים את הגבר הזרם :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר