עמוד:39

3 מפני ש : . 10 = 1 , 000 כאשר בסיס הלוגריתם הוא 10 נהוג להשמיטו מרישום מהמציין . השימוש המעשי בפונקציה הלוגריתמית בתיאור תכונות המגבר בא לידי ביטוי בשימוש ביחידה dB ( דציבלים . ( במקורה הוגדרה יחידת הדציבל לצורך הצגת עוצמת קול . רשות : יחידת הדציבל היא יחידה יחסית המשמשת , למשל , מדד ליחס בין עוצמת קול כלשהי ובין עוצמת קול בסיסית נתונה . העוצמה הבסיסית שנקבעה היא העוצמה של סףהשמיעה , שעוצמתה היא : הגדרת עוצמת הקול בדציבלים היא / ( dB ) ; מסמל את עוצמת הקול ביחידות דציבלים ן W - / עוצמת הקול הנמדדת ביחידות — w 2 _^ י / 0 1 * 10 ~ וו 1 דוגמה 1-2 w עוצמת הקול של שיחה רגילה היא . 1 x 10 7 ' ת / מהי עוצמת הקול של שיחה רגילה ב ? 63- פתרון

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר