עמוד:38

רקע עיוני הגבר הספק , מתח וזרם באיור 1 . 6 מובא תיאור עקרוני של מגבר , ומסומנים בו הגדלים החשמליים , הזרם וההספק . הגבר ההספק , , Ap של המגבר , מוגדר על-ידי היחס בין הספק המוצא להספק המבוא / נגדיר את הגברי המתח והזרם של המגבר ו ונקבל ? . כדי שהספק המוצא יהיה גבוה מהספק המבוא , מכפלת המתח בזרם במוצא המגבר צריכה להיות גדולה ממכפלת הזרם במתח במבוא המגבר . הגדרת היחידה "דציבל' ( dB ) נוהגים להציג הגבר באמצעות . dB הגבר dB-1 מתקבל לאחר ביצוע הפעולה המתמטית לוג ריתמוס log - על ההגבר . A היתרון של קביעת ההגבר בשיטה זו יפורט בהמשך . הסימון המתמטי של פונקציה זו הוא . log , 0 המספר 10 המופיע כמציין לפונקציה הוא בסיס הלוגריתם . לדוגמה איור 1 . 6 מתחים , זרמים והספקים במגבר

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר