עמוד:37

עיבוד התוצאות . 1 חשבו את ההגבר לפי התוצאות שהתקבלו בסעיף 3 של "ביצוע הניסוי . 2 . " חשבו את ההגבר לפי התוצאות שהתקבלו בסעיף 4 של "ביצוע הניסוי . 3 . '' השוו את התוצאה שהתקבלה בסעיף 1 של "עיבוד התוצאות ' עם התוצאה שהתקבלה בתשובה לשאלה . 1 . 1 האם ישנה התאמה ? . 4 קבעו מהו הפרש המופע בין אות המבוא לאות המוצא לפי התוצאות שהתקבלו בסעיף 5 של "ביצוע הניסוי . " חלק 11 בחלק זה של הניסוי זה נבדוק בהדמיה את תגובת התדר של מגבר שרת הופך מופע . בתחילה נמדוד את תגובת התדר עבור כמה תדרים ונסרטט את עקום ההיענות של התדר על-גבי נייר חצי לוגריתמי . בהמשך , ניצור את עקום ההיענות של התדר באמצעות תוכנת ההדמיה . מטרות הניסוי הכרת המושגים : הגבר הספק , מתח , זרם שימוש בדציבלים ( dB ) להצגת הגבר הכרת המושגים ו היענות תדר , עקום היענות , תדירויות חצי הספק , רוחב פס מדידה וסרטוט של עקום ההיענות של תדר המגבר יצירת עקום ההיענות של התדר באמצעות תוכנת ההדמיה 1 זש \ הניסוי שני שיעורים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר