עמוד:33

רוחב פס רוחב הפס של מגבר שרת אידאלי הוא אינסופי , כלומר , ההגבר שלו קבוע עבור כל תדר . מגבר שרת הופך מופע באיור 1 . 2 מתואר מגבר שרת הופך מופע . מכיוון שמתח המוצא של המגבר הוא סופי ( כפי שיוסבר בהמשך ) והגברי הוא אינסופי , מתח המבוא שלו חייב לשאוף לאפס , כלומר , הפרש המתחים בין שני המבואות שלו שואף לאפס . הדק המבוא החיובי של המגבר מחובר לאדמה . מכיוון שהפרש המתחים בין הדקי המגבר שואף לאפס , גם הדק המבוא המהפך נמצא בפוטנציאל אדמה , ומתח המבוא : ד מתפתח על הנגד , R { והזרם דרכו הוא : עקב התנגדות המבוא הגבוהה של מגבר השרת לא זורם זרם בהדקי המבוא שלו , ולכן הזרם / , זורם כולו דרך הנגד , R ולכן ן . 1 = / מתח המוצא שווה ל : איוו 1 . 2 מגבר שרת הופך מופע

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר