עמוד:31

בימוי 1 ( ניסוי 1 א בתכנית הלימודים ) מגבר ש \ 7 \ הופך מופע רולק 1 בחלק זה של הניסוי נבדוק בהדמיה את פעולתו של מגבר שרת הופך מופע . נבדוק את הגבר המתח , וכיצד אפשר לשנות את ההגבר ואת מתח המוצא המרבי האפשרי . בחלקו האחרון של הניסוי נבדוק את היענות התדר של המגבר . מסרות הניסוי J הכרת תכונותיו של מגבר שרת אידאלי J חיבור מגבר שרת כמגבר הופך מופע J חישוב ומדידה של הגבר המתח J מדידה של מתח המוצא המרבי \ דש \ הניסוי שני שיעורים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר