עמוד:28

נספח . 1 שמירת מעגלים וצורות גלים במהלך הניסויים , בניסוי זה ובהמשך , אתם מתבקשים לשמור את המעגלים ואת צורות הגלים המתקבלות כדי לבצע זאת יש להקיש על מקש Edit בסרגל העליון הכללי כמוראה באיור נ . 1 ולבחור ממנו את . Copy to clipboard כאשר פותחים את מצב זה ניתן לבחור בשתי אפשרויות - מעגל או צורות גלים ( כאשר עובדים במעגלי זרם ישר - רק באפשרות אחת - מעגל . ( כמופיע באיור נ . 2 עם ביצוע ההעתקה מופיעה הודעה מתאימה . עכשיו ניתן לפתוח קובץ של מעבד תמלילים ( אם לא פתחתם קודם ) ולהדביק את התמונות על-ידי פקודת הדבקה רגילה . איור נ . 2 שתי האפשריות העתקה ל1- ח 508 ק 011 איור ג . 1 פתיחת חלון . Edit

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר