עמוד:25

כדי להקטין את מספר המחזורים הנצפים , בחרו שוב , Analyses Setup-3 סמנו V ב- Transient / Fourier ושנו את . 60 ms ^ Stop Time . 10 הדמיית מעגל מעורב בזרם חילופיו : שאלה 5 חשבו את מפל המתח על כל אחד מהרכיבים המסומנים במעגל המתואר באיור 25 ואת הזרם העובר דרך כל אחד מהם . הרכיבו את המעגל באמצעות תוכנת ההדמיה . נשנה את התכונות של Analyses Setup כך שתתאים למדידה של מתח ולצפייה בצורות הגלים בו-זמנית . לשם כך שנו את תכונותיה כפי שמתואר באיור . 26 כמו-כן התאימו את המודד למדידת מתח חילופין יעיל ( RMS ) על-ידי הקשה על Multimeter וסימון עיגול AC RMS-a איור 26 חלון Analyses Setup להצגת צורות הגלים ולצפייה במד-מתח בו-זמנית איור 25 מעגל הניסוי השני בזרם חילופין

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר