עמוד:24

בחרו . Run Analyses-3 כעת יהפוך הסמן לבחון . הזיזו את הבחון לנקודה שבה ברצונכם לראות את צורות הגלים ואז הקישו על מקש שמאל של העכבר . יתקבל המעגל המתואר באיור . 23 באיור 24 מוצגות צורות הגלים המתקבלות . איור 24 צורות הגלים המתקבלות בניסוי הראשון בזרם חילופין איור 23 מעגל הניסוי והנקודה המשמשת לצפייה בצורות הגלים איור 22 התאמת חלון Analyses Setup

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר