עמוד:22

. 8 ביצוע מדידות במעגל זרם חילופיו : אפשר למדוד מתחי חילופין וזרמי חילופין באמצעות רב-מודד . באפשרותנו להתאים את הרב-מודד שהשתמשנו בו קודם לצורך מדידה של מתח חילופין ושל זרם חילופין . שאלה 4 באיור 19 מתואר מעגל הניסוי שתרכיבו בהמשך . א . חשבו את הזרם במעגל ואת מפל המתח על כל רכיב במעגל . ב . הניחו כי הכפילו את התדירות של מתח המקור . בצעו שוב את החישובים שחישבתם בסעיף א . כדי להתאים את הרב-מודד למדידת מתח חילופין , פתחו את החלון שלו וסמנו עיגול בריבוע שליד Voltage ובריבוע שליד , AC RMS כמתואר באיור . 20 איור 20 התאמת הרב-מודד למדידת מתח חילופין איור 19 מעגל ניסוי ראשון בזרם חילופין

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר