עמוד:19

if חברו את מעגל הניסוי השני . מדדו את הגדלים החשמליים כרשום בהמשך והעתיקו 1 לדוח הניסוי את חלונות התוכנה המתאימים 1 מדדו את המתח בכל אחד מהנגדים ובסוללה שבמעגל . כתבו את תוצאות המדידות והשוו אותן לתוצאות שקיבלתם בתשובה לשאלה . 2 הפסיקו להריץ את המעגל וחברו מכשירי מדידה מתאימים , כך שתוכלו למדוד את הזרמים במעגל . כתבו את תוצאות המדידות והשוו אותן לתוצאות שקיבלתם בתשובה לשאלה . 2 חשבו , מתוך המדידה , את ההספק המתפזר בכל אחד מהנגדים ואת הספק הסוללה . השוו את ההספק הכולל המתפזר במעגל להספק הנוצר בסוללה . תרגיל מסכם בזרם ישר שאלה 3 באיור 15 מסורטט מעגל הניסוי המסכם בזרם ישר . חשבו , על-פי נתוני המעגל , את המתח בכל אחד מהנגדים , את כל הזרמים במעגל , את ההספק המתפתח בכל אחד מהנגדים ואת הספק המקור . ראו בנספח לניסוי כיצד אפשר לשמור את המעגלים . Clip Board-3 איור 14 מעגל הניסוי השני

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר