עמוד:18

הריצו את המעגל , באיור . 13 מתקבל חלון התוכנה בעת ההרצה ( אם ממשיך להופיע מד-המתח - אפשר לסגור את החלון שלו . ( מדידת מתח המעגל באמצעות רב-מודד : מתח המעגל יימדד באופן המתואר בסעיף . 6 שאלה 2 באיור 14 מסורטט מעגל הניסוי השני ( למעגל מחוברים מד-מתח ומד-זרם . ( חשבו על-פי נתוני המעגל את המתח על כל אחד מהנגדים ואת שני הזרמים במעגל . איור 12 קביעת הרב-מודד כמד-זרם איור 13 חיבור מד-זרם למעגל והרצת המעגל

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר