עמוד:16

שאלה 1 חשבו את הזרם במעגל ואת מפל המתח על כל אחד מהנגדים במעגל המתואר באיור . 8 . 3 הפעלה ( הרצה ) של המעגל : המעגל שאנו מריצים כעת הוא מעגל תקבילי ( אנלוגי . ( בדקו בסרגל העליון אם הצלמית המסמלת טרנזיסטור מסומנת , ואם הצלמית המסמלת שער לוגי אינה מסומנת , כמתואר באיור . 9 כדי להריץ את המעגל , הקישו על הצלמית המתארת 'אדם רץ' 1 £ 1 ( עם ההקשה , הצלמית STOP הנמצאת משמאלה תיצבע באדום . ( . 4 מדידת מתח ל לאחר שתקישו על הצלמית * , \ 1211 ייפתח חלון ובו יופיע המודד , DC Multimeter והסמן ייהפך לבחון . U—J מקמו את הבחון בנקודות שונות במעגל הניסוי והקישו על מקש שמאל של העכבר . יופיע עיגול ובו האות , A ובחלון יופיע המתח הנמדד , כמתואר באיור . 10 איור 9 מצב אנלוגי ( תקבילי ) בהדמיה איור 10 מדידת מתח

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר