עמוד:13

מהלך הניסוי . 1 מקמו על הלוח סוללה בת , 12 v שני נגדים ונקודת הארקה . ערכו של הנגד האחד הוא 1 kn וערכו של הנגד האחר הוא . 2 kn כדי ליצור את הנגד השני שערכו 2 YO . מקמו את הסמן מעל הרכיב שברצונכם לשכפל . בחרו את הרכיב על-ידי הקשה על מקש שמאל של העכבר והוא ישנה את צבעו לאדום . כעת הקישו על מקש ימין של העכבר כדי שתיפתח רשימה . מתוך הרשימה בחרו בפקודה Duplicate על-ידי הקשה על מקש שמאל של העכבר , כפי שמתואר באיור 5 ייוצר הנגד השני . א » ור 5 רשימה הנפתחת בעת הקשה על מקש ימין של העכבר טבלה 1 מקשים מתוכנתים ליצירת רכיבים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר