עמוד:2

כתיבה שאול זרצקי צבי אזיה עריכה מדעית ד"ר רפאל יהל עריכה גרפית והפקה אביבה אבידן איורים איה אזיה יעוץ פדגוגי יעקב שינבוים משרד החינוך האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים המרכז לטכנולוגיה חינוכית מקט 1043835 © מהדורת תשע 'יא . 2011- כל הזכויות שמורות למשרד החינוך . בית ההוצאה לאור של המרכז לטכנולוגיה חינוכית , קרית משה רואו , רח' קלאוזנר , 16 רמת-אביב , ת"ד , 39513 תל-אביב The Centre For Educational Technology , 16 Klausner St ., Ramat-Aviv , P . O . Box 39513 , Tel-Aviv , . 61394 61394 . Printed in Israel . זכויות הקניין הרוחני , לרבות זכויות היוצרים והזכות המוסרית של היוצר / ים בספר זה מוגנות . אין לשכפל , להעתיק , לסכם , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני או אחר , כל חלק שהוא מספר זה . כמו כן , אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו בספר זה , בכולו או בחלקים ממנו , אלא אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת בכתב ממשרד החינוך . קריאה והערות צבי פופקו שמעון זיסק אבי לופו ורה סאניצקי ג'אלל סעד ריאן עבד אלרחים ישראל זילברשטיין עריכה לשונית ומגדרית לימור ויסמן-רביד המרכז הישראלי 1 לחינוך מדעי-טכנולוגי ע"ש עמוס דוז-שליט האוניברסיטה הפתוחה בית-הספר לטכנולוגיה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר