עמוד:135

פרק 4 תעו ובה 4 . 1 2 1 + A A 2 / 3 AA 4 . 2 nnium א . 9900 ב . > gggni 99900 ג A = - —{— . f 1- j 3 A תשובה 4 . 3 א . ; 40 . 09 dB . n ; 100 ג . . 0 . 01 V . n ; 0 . 99 V . I ; 9 . 09 4 . 4 n 31 K / n , 0 . 1 V . N ב . ; 0 . 09 ג . 10 ד . . 100 ונקובה 4 . 5 A > 495 4 . 6 nniifn ;> nrn . N ב . שלילי ; ג . חיובי ; ד ;^ = 00 . 1 ; = 10 A . n ;|^[> | , 4 | . y ^ יופיע מתח מוצא ללא מתח במבוא . ת ^/ ובה 4 . 7 א . 0 . 5 ב . 1 . 96 ת ^ ובה 4 . 9 א . עבור = 40 v וכלומר , שני מגברים בטור יי ? p = 0 . 0025 ב . אינסוף פתרונות . פרק 5 ת ^ ובה 5 . 1 א . ± 14 V ב . ± 15 V בקירוב ג . 108 . 9 dB . 1 280000

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר