עמוד:134

תשובה 2 . 5 א . 40 ב . 20 ג . 100 ד . 40 ה . 140 ו . 54 ז . 40 ח . 32 ט . 6 י . 0 תשובה 2 . 7 א . 10 ב . 1585 ג . 1 ד . 0 . 032 ה . 1 . 06 ו . 0 . 944 ז . 0 . 1 תשובה 2 . 8 א . כ ^ גנרא ; 1 £ ^^ - מגבר ב 1 . 5 kHz - ב . מגבר א ; 40 dB- מגבר 40 dB - 3 ג . מגבר א ; 10 kHz - מגבר ב 150 142- פרק 3 תשובה 3 . 2 0 . 5 mW . N ב . 1414 ג . 12 MQ ; 12 MQ ד . 200 0 ה . 0 . 118 ו . 167 תשובה 3 . 4 ב . 4 . 55 ; 9 . 09 ג . 2 . 5 ; 5 ד . 9 kQ תשובה 3 . 5 א . 9 . 09 ב . 8 . 26 ג . 9 . 09 ד . 82 . 6 תשובה 3 . 6 A R . n 3 . 8 \\ X \ XJT \ ב . v mSm h ) _ _ ^ mSm V ; R 2

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר