עמוד:128

שאלה 5 . 26 באיור 5 . 38 מסורטט מעגל הכולל מגבר שרת אידיאלי . וכאשר הוא שווה ל -1 \/ - חשבו את מתח המוצא v כאשר . ^ = V = 0 שאלה 5 . 27 המגבר הבא בנוי מרכיבים אידיאליים . א . מצאו ביטויים להגברים : - ^ 1 ,- ^ - , ^ - VI V O ] Vl ב . מצאו את . v o 2 , v 5 . 26 rfrNV ^ 7 ; w 5 . 38 7 >> X איור 5 . 39 איור לשאלה 5 . 27

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר