עמוד:126

^ ואלה 5 . 23 המעגל אשר באיור 5 . 35 כולל מגבר שרת אידיאלי . בעזרת הפוטנציומטר ^ אפשר לשנות את התמסורת של המעגל . בטאו את v / v , ^ כפונקציה של מיקום הזחלן של הפוטנציומטר , ג ,. ושל רכיבי המעגל . / טאלה 5 . 24 בכל אחד מן המעגלים שבאיור הבא , בטאו את ההגבר DOT כפונקציה של ההתנגדות החלקית , , * של הפוטנציומטר . ( 0 < x < l ) R אייר 5 . 35 איור לשאלה 5 . 23

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר