עמוד:125

שאלה 5 . 20 לרשותכם מגברי שרת אידיאליים , תכננו מגבר מתח שהתנגדות המבוא שלו 10 kQ והגבר המתח שלו , 100 ללא היפוך מופע בין האות במוצא לבין האות במבוא . ראו איור . 5 . 33 שאלה 5 . 21 האיור הבא מתאר מעגל עם מגברי שרת אידיאליים , בעל שני הדקי מבוא עם התנגדויות מבוא אינסופיות : תכננו את המעגל כך שכאשר מספקים לו אותות מבוא , v -1 vj מתקבל במוצא האות הבא : v =-v , + 10 v 2 ' 2 שאלה 5 . 22 א . היעזרו במעגל שבאיור 5 . 26 כדי לתכנן מגבר הפרש שהגברו 10 והתנגדות המבוא ההפרשית שלו . 30 kQ ב . מה תהיה ההתנגדות בין הדק rt לאדמה , כאשר ההדק v 2 מוארקי ג . מה תהיה ההתנגדות בין הדק v לאדמה , כאשר ההדק re מוארקי 2 איור 5 . 33 איור לשאלה 5 . 20 איור 5 . 34 איור לשאלה 5 . 21

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר