עמוד:124

שאלה 5 . 18 נתון מעגל כמסורטט באיור . 5 . 31 חשבו את מתח המוצא , : v שאלה 5 . 19 א . עבור המעגל הנתון באיור , סרטטו את צורות הגל בנקודות o B וכן את מתח המוצא , , v o כאשר בנקודה A מסופק מתח סינוסואידלי שמתחו , משיא לשיא , . 2 V הניחו שמגברי השרת הם אידיאליים . ב . מצאו את הגבר המתח , . v / v } ג . מצאו את מתחו ( משיא לשיא ) ואת ערכו היעיל של האות הסינוסואידלי הגדול ביותר שמוצא המעגל מסוגל לספק . הניחו שמתחי הרוויה . ± 15 von ד . מהו לדעתכם תפקיד המעגל ? 5 . 32 ^> N איור לשאלה 5 . 19 5 . 18 rt > N \ yb 1 VH 5 . 31 1 VN

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר