עמוד:123

שאלה 5 . 16 חשבו את מתח המוצא v במעגל המוצג באיור . 5 . 29 הנח שמגבר השרת אידיאלי . o שאלה 5 . 17 נתון מגבר הפרש , שבנוי סביב מגבר שרת אידיאלי כמופיע באיור . 5 . 30 א . מצאו את ^ -, בתלות ב ^ - ו- . ^ ב . סרטטו זה מתחת לזה את ן ' י , את v ואת האות במוצא , , v בתלות בזמן , כאשר נתון . הוא מתח ישר שלילי שגודלו . 1 V v הוא מתח סינוסואידלי , סימטרי סביב 0 V ותנופתו 2 . 2 V איור 5 . 30 איור לשאלה 5 . 17 5 . 16 rfrNvft 7 / w 5 . 29 ^^^^

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר