עמוד:121

באיור 4 . 26 מתואר המעגל המשמש למדידת התנגדות המבוא של מגבר מחסר . נכתוב את משוואת המתחים של קירכהוף עבור חוג המבוא ו כזכור v ; = 0 ( קצר מדומה . ( לכן : למגבר המחסר , אשר הוצג באיור , 5 . 24 שני חסרונות . ראשית , כל שינוי בהגבר R 2 / R ] דורש שני כוונונים , שכן יש לדאוג לקיום התנאי הנתון בנוסחה . ( 5-6 ) שנית , לצורך קבלת הגבר גדול , נשתדל להקטין את , R בהתאם למשוואה ; ( 5-6 ) אבל , כדי לקיים את התנאי , ( 5-5 ) נצטרך להקטין גם את . R מכאן , שהתנגדות המבוא הנתונה במשוואה ( 5-7 ) תהיה נמוכה . 3 התנגדות מבוא נמוכה של מגבר היא , כמובן , חיסרון . ניתן להתגבר על שני חסרונות אלה באמצעות גירסה משופרת של המגבר המחסר - מגבר מכשור ; ( instrumentation amplifier ) אולם , הדיון בו חורג ממסגרת הספר הזה . התנגדות מבוא בהדק V היא R + R ובהדק V היא . R x x 3 4 2 איור 5 . 26 מעגל למציאת התנגדות המבוא של מגבר מחסר

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר