עמוד:118

ולכן : v = - { 2 v + 3 v ) x ( -l ) = 2 v + 3 v o x v v v ב . מגבר מחסר ( difference amplifier ) המעגל המתואר באיור 5 . 24 מבצע פעולת חיסור בין המתחים v } ו- ע . 2 נבטא את מתח המוצא v כפונקציה של מתחי המבוא v c vj גם הפעם נעשה שימוש בעיקרון ההרכבה . נאפס תחילה את v ( ראה איור 5 . 25 א ) ונמצא את מתח המוצא ( החלקי ) v O ] 2 המתקבל כתוצאה מ- , יו בלבד . איור 5 . 25 יישום עקרון ההרכבה לחישוב מתח המוצא של מגבר מחסר איור 5 . 24 מגבר מחסר

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר