עמוד:117

חסרונו של המסכם המשוקלל הוא בהפיכת המופע . ניתן בקלות להתגבר על חיסרון זה על-ידי חיבור טורי של מגבר נוסף בתצורה מהפכת , כמו בדוגמה הבאה . דוגמה 5 . 6 תכנננו מעגל אשר מבצע חישוב של המשוואה ; z = 2 x + 3 y באמצעות מחשב אנלוגי הבנוי משני מגברי שרת . פתרון באיור 5 . 23 מתואר המעגל הדרוש לביצוע החישוב , כאשר המתח v יקבל את ערך המשתנה , x ו,- ף יקבל את ערך המשתנה cr פעולת הסיכום מבוצעת על-ידי המגבר הראשון , אך כאמור , דרגה זו גורמת להיפוך מופע לא רצוי , לכן יש צורך בדרגה נוספת שתפקידה להפוך פעם נוספת את המופע . בדרגה זו לא נדרשת הגברה , לכן שני הנגדים בה שווים בגודלם . במוצא המגבר הראשון נקבל ו למגבר השני הגבר :-1 איור S . 23 מסכם משוקלל ללא היפוך מופע

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר