עמוד:116

המעגל המתואר באיור 5 . 20 נקרא מסכם משוקלל , ( weighted summer ) שכן הוא מסכם את מתחי המבוא אך נותן משקל שונה לכל מתח ( מובן שעל-ידי בחירה של נגדים זהים , ניתן לתת גם משקל זהה לכל מתח מבוא . ( דוגמה 5 . 5 התייחסו למעגל שבאיור 5 . 22 ומצאו את מתח המוצא , בהנחה שכל המפסקים מחוברים . למה יכול לשמש מעגל כזה ? פתרון נציב בנוסחה ( 4-4 ) את ערכי הנגדים המופיעים באיור . שים לב , 1 2 3 4 ' V- \ y המעגל מכפיל את המתח 1 V פעם פי , 8 פעם פי , 4 פעם פי 2 ופעם פי , 1 ומסכם את התוצאות . ניתן להשתמש במעגל כממיר מספר בינארי במספר עשרוני , כאשר המתח במוצא יציין את המספר העשרוני . בכל מקום שבו נמצאת הספרה 1 המפסק סגור ; הספרה 0 תיוצג על-ידי מפסק פתוח . איור 5 . 22 שקלול לפי חזקות של 2

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר