עמוד:115

נאפס את v על-ידי קיצורו לאדמה , ונמצא את - v מתח המוצא שיתקבל כתוצאה v -t 2 2 01 כאשר 0 ז ; . v ניעזר באיור 5 . 21 א . באיור זה ניתן לראות שאפשר להשמיט את הנגד , R שכן הפוטנציאלים בשני קצותיו הם . 0 קצהו האחד מחובר לאדמה , וקצהו השני מחובר לאדמה מדומה . לאחר השמטת R נקבל מגבר שרת בתצורה מהפכת , ולכן י באותו אופן באיור 5 . 21 ב קיצרנו לאדמה את R ( גס אותו ניתן להשמיט . ( נבדוק מה תרומת v 1 למתח המוצא R f < v n = — v' > 2 R 2 לכן מתח המוצא , שהוא הסכום האלגברי של כל המתחים הנוצרים במוצאו , יהיה : באופן כללי , אם נחבר n מתחים ל « - נגדים מחוברים להדק המבוא המהפך n ) יכול להיות כל מספר שלם חיובי ) נקבל : איור 5 . 21 תרומת מתחי המבוא לאות המוצא

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר