עמוד:114

5 . 10 ביצוע פעולות מתימסיות באמצעות מגבר TC \ YJ בסעיף זה נראה כיצד מתבצעות פעולות מתימטיות כמו חיבור , כפל וגזירה על-ידי מגבר שרת . א . מסכם משוקלל באיור 5 . 20 מתואר מעגל בעל שני מבואות ומוצא אחד . נמצא את הקשר בין המתחים בשני מבואותיו , v , ו- ע , למתח במוצאו , . v לשם כך , ניעזר במשפט ההרכבה ו המתח במוצא מעגל ליניארי הוא הסכום האלגברי של המתחים הנוצרים במוצאו עקב פעולת כל מקור לחוד , כאשר יתר המקורות מאופסים . מגבר השרת , המחובר כמתואר באיור 5 . 19 ב , נקרא עוקב מתח , ( voltage follower ) שכן המתח במוצא עוקב אחר מתח המבוא . למעשה , חיבור זה הוא התצורה הלא-מהפכת של מגבר שרת , שבה , R = 0 ואילו - R , שאינו מסורטט בין ההדק המהפך לאדמה - הוא . 00 הצבת ערכים אלה בנוסחה ( 5-3 ) תאשר את המסקנה שההגבר שווה ל . 1- איור 5 . 20 מסכם משוקלל בעל שני מבואות

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר