עמוד:113

כאמור , בסעיפים הקודמים , . v = A ( v -vj ) מתח המוצא ישווה ל0- במקרה cuarr , c o 2 10 ישווה לאחד ממתחי הרוויה אם . v 2 * vj ממדידת מתח המוצא v ניתן להסיק על היחס בין v } ל- ע 2 כאשר = 0 ע , ? \ 2 כאשר . v , > v 2 , v V cc כאשר . v , < v 2 , v cc . 1 מגבר חוצץ ועוקב מתח התנגדות המבוא של התצורה הלא-מהפכת גבוהה מאוד ( אינסופית - אם מגבר השרת הוא אידיאלי . ( תכונה זו מאפשרת למגבר הלא-מהפך לשמש גם כמגבר חוצץ . ( bufffer ) מגבר חוצץ משמש לחיבור מקור בעל התנגדות גבוהה לעומס בעל התנגדות נמוכה . המגבר החוצץ , עקב התנגדות המבוא הגבוהה שלו , אינו מעמיס את המקור . אילולא השתמשנו במגבר חוצץ , מחלק המתח שהיה נוצר בין התנגדות העומס להתנגדות המקור היה גורם לירידה גדולה במתח שהיה מתפתח על העומס ( ראה איור 5 . 19 א . ( חיבור המגבר החוצץ מתואר באיור 5 . 19 ב . כתוצאה מהקצר המדומה בין הדקי המגבר , הפוטנציאל בהדק הלא-מהפך שווה לפוטנציאל בהדק המהפך , ועקב החיבור בין המבוא המהפך למוצא המתח , הוא שווה גם למתח המוצא . מתח המוצא שווה אפוא למתח המבוא ;( A = 1 ) התנגדות המבוא האינסופית גורמת לכך שהמקור לא יועמס , rrn יסופק במלואו לעומס . R כמו כן , התנגדות המוצא האפסית של מגבר השרת גורמת למתח על העומס להישאר קבוע , גם כאשר זרם העומס משתנה ( כתוצאה משינויי העומס , למשל . ( איור 5 . 19

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר