עמוד:112

5 . 9 יישומים של מגברי TC \ YJ א . משווה ( comparator ) מגבר שרת בחוג פתוח יכול לשמש כמשווה בין האותות בשני מבואותיו . בדיקת האות במוצאו יכולה להראות לנו אם האותות שווים , ואם אינם שווים - מי מהם גדול יותר . פעולת ההשוואה מבוססת על העובדה שערך מתח המוצא נקבע על-ידי ההפרש בין אותות המבוא . באיור 5 . 18 מתואר מגבר שרת בחוג פתוח המשמש כמשווה . שאלה 5 . 12 תכננו מגבר לא מהפך שהגברו , 2 תוך שימוש בנגדים בני 1 00 YD . בלבד ובמגבר שרת אידיאלי . א . כמה נגדים דרושים לשם כך ? ב . מהי התנגדות המבוא ? ג . מה יהיה הזרם דרך נגד המשוב , עבור מתח מוצא של . 10 V ד . האם ניתן לשנות את ההגבר ל ? 0 . 5- שאלה 5 . 13 תכננו מגבר לא מהפך שהגברו , 2 כך שעבור מתח מוצא מרבי של , 10 ¥ הזרם שיזרום בנגד המשוב יהיה . 100 A ^ א . מה ערכם של הנגדים שבחרת ? ב . מהו הזרם דרך כל נגדי איור 5 . 18 מגבר שרת כמשווה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר