עמוד:110

גם במקרה זה ההגבר תלוי אך ורק ביחס הנגדים R ו- /? , ( ולכן הוא יציב ובלתי תלוי בשינויי פרמטרים של מגבר השרת . ( אך הפעם ההגבר חיובי , ולכן נקראת תצורה זו בשם תצורה לא מהפכת . ( non-inverting configuration ) שים לב , שההגבר תמיד גדול מ , 1- ולכן בתצורה זו לא ניתן לקבל ניחות ללא תוספת נגדים מחלקי מתח . התנגדות המבוא כפי שניתן לראות באיור , 5 . 15 מתח המבוא מחובר ישירות להדק מגבר השרת ; לכן , התנגדות המבוא של התצורה הלא-מהפכת שווה להתנגדות המבוא של מגבר השרת , שהיא גדולה מאוד או אינסופית ( במגבר שרת אידיאלי . ( אם כן , ניתן להסיק , שלמגבר שרת בתצורה הלא-מהפכת התנגדות מבוא גבוהה . דוגמה 5 . 4 נתון מגבר שרת בתצורה לא מהפכת , שעבורו ידוע . R = 2 kQ מצאו את ערכו של R הדרוש על-מנת לקבל הגבר של ; 2 א . 3 ב . 0 . 5 מצאו את התנגדות המבוא בכל מקרה . פתרון א . ניעזר בנוסחה -. ( 5-3 ) ונקבל : ב . כאמור , לא ניתן לקבל מהתצורה הלא-מהפכת הגברים קטנים מ1- ללא תוספת נגדים מחלקי מתח , ולכן לא ניתן לממש את המבוקש בשאלה בתצורה זו . על-ידי שימוש במחלקי מתח במבוא ניתן לממש הגבר 0 . 5 ( ראה איור . ( 5 . 16 מתח ההדק הלא-מהפך ( ע ) יהיה שווה ; 2

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר