עמוד:108

שאלה 5 . 7 תכננו מגבר מהפך בעל הגבר מתח 10 והתנגדות מבוא , 10 kQ . תוך שימוש במגבר שרת אידיאלי . שאלה 5 . 8 א . תכננו מגבר מהפך בעל הגבר ,-10 תוך שימוש בנגדים שהתנגדותם 1 MQ בלבד . השתמש במספר מינימלי של נגדים . ב . מהו המספר המינימלי של נגדים הדרושים לכך ? ג . מהי התנגדות המבוא ? ד . האם קיימת רק תשובה אחת לסעיף א ? ולסעיף ב ? פרט ! שאלה 5 . 9 עליכם לתכנן מגבר מהפך שהתנגדות המבוא וההגבר שלו גבוהים ככל האפשר , תוך שימוש בנגדים שהתנגדותם . 10 MQ אין לחבר נגדים בטור . א . מהו הגבר המגבר ? ב . מהי התנגדות המבוא ? ג . מדוע , לדעתכם , ניתנה ההגבלה שאין לחבר את הנגדים בטור ? שאלה 4 . 10 נתון מגבר מהפך עם התנגדות מבוא השווה nnnn . 10 kQ-b שמסופק במבוא הוא 100 mV והמתח במוצא הוא .-3 V מתחי ההזנה למגבר השרת .+ 15 von א . מהם ערכי הנגדים במגבר ? ב . הניחו שמתחי הרוויה שווים למתחי ההזנה . מהי התנופה המרבית של אות סינוסואידלי במבוא , כך שהאות במוצא יתקבל ללא עיוותים שנובעים מרמות הרוויה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר