עמוד:106

ננסה להבין כיצד פועל המשוב לייצוב מתח המוצא . נניח שמסיבה כלשהי ( רעש , למשל ) מופיע מתח חיובי לא רצוי במוצא המגבר המהפך , כאשר אין אות במבואו ( במקרה כזה מתח המוצא אמור להיות אפס . ( כתוצאה ממחלק המתח בין R ^ R יופיע מתח חיובי ( קטן יותר ) בהדק המבוא המהפך , ועקב כך יתקבל מתח שלילי במוצא ( כי , ( v = Av ] אשר 0 יבטל את המתח החיובי שהתחיל את התהליך . באותו אופן , אם מסיבה כלשהי גדל הגבר מגבר השרת ( כתוצאה , מהחלפתו למשל ) יגדל רגעית מתח המוצא , ועמו - הזרם הזורם בנגד המשוב . עליית הזרם תגרום להגדלת המתח בהדק המבוא המהפך , אשר תגרום מיד להקטנת מתח המוצא ( שוב , כי ( כי . { v =-Av ] נסכם ; נגד המשוב R גורם לביטול השפעות חיצוניות , הנוטות לשנות את הגבר המגבר . 2 התנגדות המבוא נחשב כעת את התנגדות המבוא של מגבר שרת בתצורה מהפכת . לשם כך , נחבר מקור מתח בוחן vx למבוא מגבר השרת , ונבטא את הזרם 171 שנכנס למגבר , בעזרת — an > n . vx ייתן את התנגדות המבוא של המגבר ( ראו איור . ( 5 . 13 כדאי לציין , שלא מודדים את התנגדות המבוא למגבר השרת עצמו , שהיא כידוע גדולה מאוד , אלא את ההתנגדות ש"רואה" המקור . מכיוון שהפוטנציאל של הדק המבוא המהפך הוא 0 ( אדמה מדומה ) \ i = — ? לכן איור 5 . 13 מעגל לחישוב התנגדות המבוא למגבר שרת בתצורה מהפכת

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר