עמוד:104

על-ידי חלוקת שני האגפים v -1 וכפל ב- ,- # נקבל ו 2 7 כאשר / ז A מוגדר כהגבר המתח של מגבר השרת בחוג סגור . קיבלנו הגבר מתח שלילי , אשר תלוי ביחס בין הנגדים ? R / - ) R כזכור , הגבר שלילי פירושו היפוך מופע , ולכן צורת חיבור זו נקראת תצורה מהפכת ( inverting configuration ) או חיבור במבנה מהפך , שכן קוטביות אות המוצא הפוכה ( מוסטת ב ( 180 ° - מזו של אות המבוא . דוגמה 5 . 3 מגבר שרת חובר בתצוה מהפכת כאשר . R = 1 kQ-0 R = 5 kQ אות מבוא סינוסואידלי 2 בעל תנופה של 2 ¥ חובר במבואו . חשבו את הגבר המגבר בחוג סגור וסרטטו זה מתחת לזה את אות המבוא ואת אות המוצא . פתרון נציב במשוואה : ( 5-2 ) קיבלנו שההגבר הוא 5 ( הגברה פי חמישה והיפוך מופע . ( אם אז נסרטט את אות המבוא ומתחתיו את אות המוצא , מוכפל פי 5 והפוך במופעו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר