עמוד:103

5 . 7 התצורה המהפכת באיור 5 . 11 מתואר מעגל מגבר שרת בחוג סגור , שהדק המבוא הלא-מהפך שלו מחובר לאדמה , והפוטנציאל בו . ( v = 0 ) 0 נסמן את . wot n ונניח cr > 0 בגלל הקצר המדומה 2 בין הדקי המגבר , גם להדק המבוא המהפך פוטנציאל , ( v , = 0 ) 0 וניתן לראותו כאילו גם הוא מחובר לאדמה . דבר זה נכון רק מבחינת הפוטנציאל , ואין כאן זרימת זרם לאדמה ! לכן אדמה כזו נקראת אדמה מדומה . ( virtual ground ) האדמה המדומה מסומנת כאן בקווקוו . נמשיך בניתוח מגבר השרת המחובר בצורה המתוארת באיור , 4 . 11 כאשר מטרתנו לקבוע פי כמה יוגבר אות המבוא . v הזרם הזורם בנגד { i ) R זורם כולו דרך הנגד , (/ , = - / ) R שכן עקב התנגדות המבוא הגבוהה של מגבר השרת אין כניסת זרם אל הדקי המבוא שלו . המתח על הנגד R ] הוא , v , שכן הפוטנציאל בהדק המבוא המהפך הוא 0 ( אדמה מדומה , ( ולכן הזרם / , שווה ל- ן א / ע . המתח על הנגד R הוא , v כי הפוטנציאל בהדק המהפך הוא , 0 והפוטנציאל במוצא המגבר הוא 0 . v כאמור = i ן , /' לכן נקבל : איוו 5 . 11 מגבר שרת בתצורה מהפכת

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר