עמוד:101

ענה על הסעיפים של השאלה הקודמת . שאלה 5 . 4 במעגל המתואר באיור , 5 . 9 מגבר השרת הוא בעל תכונות אידיאליות . סרטטו את \> ואת v בתלות בזמן , כאשר נתון שהאות במבוא הוא מתח סינוסואידלי שערכו הממוצע , 0 V ותנופתו . 5 V שאלה 5 . 5 למגבר שרת הגבר בחוג פתוח A = 10 מודדים את המתח בשניים מתוך שלושת הדקיו . בטבלה רשומים הערכים שנמדדו בוולטים . השתמשו בערכים אלה כדי למצוא את ערך המתח הצפוי בהדק השלישי . איור 5 . 9

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר