עמוד:99

במגבר שרת אידיאלי , A = oo ולכן בכל מקרה v - \ y שונה v -n המוצא יהיה ברוויה . כאשר v 2 x 2 גדול מ , ^ - כלומר > 0 י , \ מתח המוצא יהיה מתח הרוויה החיובי , כאשר v , גדול v -n כלומר , v , < 0 מתח המוצא יהיה מתח הרוויה השלילי . באיור 5 . 5 מופיע אופיין התמסורת של מגבר שרת אידיאלי . ניתן לראות שבמגבר שרת אידיאלי ( כאשר הוא מחובר כמתואר באיור 5 . 4 א ) מתח המוצא הוא אחד ממתחי הרוויה . חיבור כזה לרוב אינו מעשי לצורכי הגברה ; שכן כל מתח זעיר שיושרה על הדקי המבוא ( רעש ) יגרום למוצא המגבר "לקפוץ" לאחד ממתחי הרוויה . ברוב השימושים מחברים נגד בין מוצא המגבר למבואו . חיבור כזה נקרא חיבור בחוג סגור או חיבור משוב , כפי שלמדנו בפרק . 4 על צורת חיבור זו במגברי שרת ויתרונותיה נלמד בסעיף הבא . החיבור המופיע באיור 5 . 4 א נקרא חיבור בחוג פתוח . שאלה 5 . 1 נתון אופיין התמסורת של מגבר שרת : איור 5 . 6 איור 5 . 5 אופיין תמסורת של מגבר שרת אידיאלי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר