עמוד:98

פתרון ממשוואה ( 5-1 ) נקבל : לכן : כעת נמצא מהו מתח המבוא הגורם למתח המוצא להגיע .-14 v- > המסקנה היא , שכל עוד מתח המבוא v 7 נמצא בתחום שבין , ( -14 mV < v < 0 . 14 mV ) l 4 mV-b -0 . 14 mV מתח המוצא יימצא בתחום שבין מתחי הרוויה , ומשוואה ( 5-1 ) תקפה . במלים אחרות , הפרש המתחים בין v 2 ל \ - ע חייב להיות קטן , 0 . 14 mV-D כדי שמגבר השרת יישאר בתחום הליניארי . כאשר ההפרש עולה על ¥ וונ 4 נ , 0 . מתח המוצא נשאר קבוע כמתח הרוויה החיובי . כאשר nnn , vj < 0 . 14 mV המוצא נשאר קבוע במתח הרוויה השלילי . באיור 5 . 4 ב ניתן לראות את אופיין התמסורת של מגבר השרת שדנו בו ( מתח המוצא v 0 בתלות במתח המבוא . ( v 7 אייר 5 . 4

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר