עמוד:97

5 . 5 א ופיין התממורת של מגבר שדדג ראינו שלמגבר שרת אידיאלי הגבר אינסופי , ולמגבר מעשי הגבר גבוה מאוד . נשאלת אפוא השאלה י האם מתקבל מתח אינסופי ( או גבוה מאוד ) במוצא המגבר , כאשר במבוא המגבר מופיע הפרש מתחים סופי ? התשובה כמובן שלילית ; מתח המוצא מוגבל על-ידי מתחי ההזנה . למעשה , מתח המוצא קטן במעט ( במיליוולטיס עד 2 V תלוי בסוג המגבר ) ממתח ההזנה , עקב מפלי המתח הפנימיים במגבר השרת . הנוסחה v = A ( v - v , ) נכונה כל עוד ערכו של v נמצא בין מתחי הרוויה . 0 דוגמה 5 . 2 באיור 5 . 4 א מופיע מגבר שרת הניזון ממקורות מתח ישר .+ 15 V בין הדקיו של מגבר זה מחובר אות מבוא ' , י . כלומר , . v - v , = v מתחי הרוויה של מגבר שרת זה הם , ± 14 V והגברו . A = 10 מהו מתח המבוא שיגרום למתח מוצא של ? 14 V סרטטו את אופיין התמסורת . ה . הגבר הפרשי בלבד מתח המוצא של מגבר השרת האידיאלי תלוי אך ורק בהפרש מתחי המבוא , ולא בגודלו של כל אחד מהם בנפרד . כלומר , כאשר v 0 = 0 , vl = 0 וכאשר יתרחש שינוי מתח זהה ' בשני הדקי המבוא , הוא לא יגרום לשינוי מתח המוצא . תכונה זו נקראת דחיית האות המשותף . ( common mode rejection ) נציין שמגברי השרת המעשיים מתקרבים בתכונותיהם למגברי שרת אידיאליים . ההגבר של מגבר שרת מעשי הוא מאות אלפים . התנגדות מבוא אופיינית היא מסדר גודל של מגהאומים , והתנגדות מוצא אופיינית היא מסדר גודל של עשרות אומים בודדים . לעומת זאת , רוחב הפס במגברי שרת מעשיים רחוק מרוחב הפס האידיאלי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר