עמוד:94

v -1 v , הם מתחי המבוא v -1 הוא מתח המוצא . נוסף על שלושת הדקי האותות , יש למגבר השרת שני הדקי הזנה אשר מאפשרים את חיבורו למקורות מתח ישר . מגברי השרת הראשונים היו מוזנים בדרך-כלל משני מקורות מתח ] מקור חיובי ? + ומקור שלילי . ctr הדקים אלה מתוארים באיור 5 . 2 א , והם בדרך-כלל אינם משורטטים . כיום ישנם מגברי שרת המוזנים ממקור מתח יחיד ( כלומר = 0 , ( V כמתואר באיור 5 . 2 ב . למגבר השרת עשויים להיות הדקים נוספים , ועל חלקם נלמד בהמשך . איור 5 . 2 הדקי ההזנה של מגבר שרת איור 5 . 1 הדקי האותות של מגבר שרת

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר