עמוד:92

ע » אלה 4 . 8 ( למתקדמים ) באיור 4 . 6 מסורטט מעגל עם משוב . A = 200 א . חשבו את הגבר החוג הסגור . A f = — v 5 ? ' רמזים ו ג . מצאו את erf בשיטת מתחי הצמתים בתלות v -2 בלבד . s ^ אלה 4 . 9 לרשותכם מספר בלתי מוגבל של מגברים שהגברם . 200 א . תכננו מגבר , הפועל בחוג סגור , המבוסס על המגברים הנתונים ועל רשת משוב . ב . האס קיים תכנון אחד בלבד ? נמקו . איור 4 . 6 מעגל עם משוב לשאלה . 4 . 8

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר