עמוד:91

שאלה 4 . 6 התבוננו במבנה המשוב הכללי המוצג באיור . 4 . 2 מה יהיה סוג המשוב , אס ו א . A שלילי ו /? - חיובי ? ב . A ו , 9- חיוביים ? ג . ל חיובי ו /? - שלילי ? ד . מה יהיה היחס בין גודלו של A f לגודלו של , A אם A / 3 הוא שלילי ו ?| . 4 / 5 |« 1- מה היחס בין לבין ה . A עבור \ Ap = 0 . 9 מה של ^ ו . יהיה גודלו כאשר ? , 4 / 7 =-1 שאלה 4 . 7 באיור 4 . 5 מסורטט מעגל מגבר עם משוב . נתון . A = 100 v א . מצאו את יחס המשוב . /? ב . מצאו את הגבר החוג הסגור * ' / . 4 , =- ^ ^ - ! ^ איור 4 . 5 מעגל מגבר עם משוב לשאלה 4 . 7

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר