עמוד:90

ב . מתוך המשוואה ב-א' נמצא ש ! ^ ואלה 4 . 3 במגבר עם משוב ההגבר בחוג פתוח הוא 10 וגורם המשוב . 0 . 1 מתח אות המקור הוא . 1 V מצאו את : א . הגבר החוג . ב . מידת המשוב בדציבלים . ג . ההגבר בחוג סגור . ד . אות המשוב . ה . אות המבוא למגבר הבסיסי . ^ ואלה 4 . 4 למגבר עם משוב מחובר מקור שמתחו . 1 V אות המוצא הוא 10 V ואות המשוב . 0 . 9 V מצאו את : א . אות המבוא למגבר הבסיסי . ב . מקדם המשוב . ג . ההגבר בחוג סגור . ד . ההגבר בחוג פתוח . ^ אלה 4 . 5 ( למתקדמים ) למגבר עם משוב גורם משוב . 0 . 2 מהו טווח ההגברים בחוג פתוח שעבורו ניתן למצוא את ההגבר בחוג סגור על-ידי הקירוב rtc / ttfrt rti אם הטעות המותרת היא לא יותר מ 1 ° / 0- ל

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר