עמוד:89

דוגמה 4 . 3 באיור 4 . 4 מסורטט מעגל של מגבר עם משוב שלילי . איור 4 . 4 מגבר עם משוב שלילי א . חשבו את הגבר המתח של המגבר Af = — > . r ב . חשבו את מקדם המשוב . / 3 mD ? p המשוואה הכללית של מגבר עם משוב היא ו נמצא הגבר זה מתוך המעגל המופיע באיור . 4 . 4

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר