עמוד:88

פתרון א . ב . ג . . 1 מכיוון ש : , 4 / 7 = 100 » 1 נשתמש במשוואה : ( 4-9 ) . 11 נציב בנוסחה ( 4-8 ) &/ אלה 4 . 1 חשבו את יחס התמסורת — במערכת הכאה ו שאלר , 4 . 2 מגבר עם משוב מתוכנן להגבר בחוג סגור של 100 עם גורם משוב . / 7 = 0 . 01 עבור איזה הגבר בחוג פתוח ( A ) ההגבר בחוג סגור { Aj ) יהיה לפחות : א . ? 99 ב . ? 99 . 9 מה מסקנתכם ? ג . בטאו את A כתלות A f i וב . /? - איור 4 . 3

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר