עמוד:86

העיגול המסומן ב1- מייצג את מעגל החיסור . מוצא מעגל זה (* , - ) הוא ההפרש בין אות המקור ( jr ) לאות המשוב ם a הפרש זה מהווה את אות המבוא במגבר היסודי v 1 ( 4-3 ) i s - */' נחשב את הגבר המגבר עם המשוב ו זהו היחס בין אות המוצא דו לאות המקור s ? . x נקרא ההגבר בחוג סגור ^ . ( closed-loop gain ) ממשוואה ( 4-3 ) נקבל : ( 4-5 ) x = X j + x s f נציב xJA במקום (( 4-1 ) nNiiwn ) x t וכן tqrc במקום re ( משוואה (( 4-2 ) ו נציב את ( 4-6 ) ב ( 4-4 ) - ו נצמצם את המונה והמכנה בגורם , irti ונקבל 1 ההגבר בחוג סגור , , A קטן פי ( 1 + AP ) מן ההגבר בחוג פתוח , . A דוגמה 4 . 1 מגבר , שהגברו , A = 100 משולב במערכת משוב בעלת מקדם משוב . /? = 0 . 19 מהו הגבר המגבר עם משוב ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר